Jaktvettregler

NJFF har laget åtte jaktvettregler som skal sikre en trygg og hensynsfull jakt. – Jaktvettreglene bør henge på enhver jaktkoie og utedo i jaktterrenget, sier NJFFs informasjonssjef Espen Farstad og får ros fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft. NJFF og jaktvettreglene Her kan du laste ned NJFFs jaktvettregler.

I anledning starten på høstjakta 2014 har Norges Jeger- og Fiskerforbund laget åtte jaktvettregler. Mens Fjellvettreglene skal forebygge ulykker til fjells, skal Jaktvettreglene forhindre ulykker under jakt og sørge for knirkefritt samkvem mellom jegere og vanlige friluftsfolk.

– Jaktvettreglene skal være en etisk standard for oss jegere. Vi ønsker å framstå positivt, ikke fortrenge andre eller gjøre folk engstelige. Reglene bør sitte langt fremme i panna på alle som skal ut for å jakte, sier Farstad.

 Skal forhindre vådeskudd
I Norge skjer det gjennomsnittlig én dødsulykke annethvert år i forbindelse med jakt. I fjor fikk jakthøsten en brutal start med fire vådeskuddulykker på kort tid, men heldigvis var ingen av dem dødelige.

– Selv om vi årlig har rundt en million jaktdøgn i Norge, skjer det svært få ulykker. Men ett vådeskudd er ett for mye. Derfor er første regel den viktigste, ”Tenk sikkerhet i alt du gjør som jeger”, sier Farstad.

Skadeskyting
Skadeskyting av dyr er jegernes andre store skrekk. Derfor lyder 2. regel ”Skyt kun gode skudd”.

– Det gjelder å unngå å skyte på dyr i bevegelse. Øvelse gjør mester. Erfarne jegere som har felt mange dyr, skyter flere gode skudd enn nybegynnere, fordi de ikke brenner av i risikosituasjoner, sier Farstad.

Ikke farlig å gå tur
Hver høst får NJFF telefoner fra engstelige folk som spør om det er trygt å gå tur i skogen.

– Vi ønsker ikke å skremme vekk bær- og sopplukkere, og det er ikke farlig å være ute i naturen under jakta. Våre jaktvettregler oppfordrer jegere til å ta hensyn, være imøtekommende og snakke med folk de møter, sier Farstad.

Jegeren som kulturbærer
NJFF sender ut Jaktvettreglene til alle sine medlemmer og håper at alle jegere henger dem på en sentral plass med tid og rom for ettertanke - gjerne på utedoen:

– Som jeger er man en kulturbærer, og det skal man være stolt av. Vi høster av naturens overskudd uten at den forringes. Når man jakter er man en ambassadør for hele jegerstanden og bør oppføre seg deretter, sier Espen Farstad.

Ros fra klima- og miljøministeren
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft synes det er positivt at NJFF har tatt initiativ til jaktvettreglene.

– Som landets største interesseorganisasjon for jegere og fiskere, har NJFF en unik posisjon når det gjelder muligheten for å spre kunnskap og gode holdninger om jakt og jaktutøvelse. Dette er et flott tiltak både for jegere og for andre friluftsfolk, sier Sundtoft til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

- Ansvarlig brukergruppe
Jaktvettreglene hilses derfor også velkommen av andre naturbrukere. Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO) er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftsorganisasjoner i Norge. De mener jegere allerede er en svært ansvarlig brukergruppe av naturen.

– Likevel kan reglene gi en viktig signaleffekt. De viser både internt, men ikke minst eksternt, at helse, miljø og sikkerhet er en sentral del av norsk jaktkultur, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Klikk_her_for_nedlasting

De åtte jaktvettreglene
Her finner du de åtte jaktvettreglene. Klikk på plakaten til høyre for å laste ned en versjon med utdypende kommentarer, som du kan skrive ut og henge opp på jaktkoia.

Tenk sikkerhet i alt du gjør som jeger
Skyt kun gode skudd
Behandle skutt vilt riktig
Lær deg førstehjelp
Sett minst mulig spor etter deg
Ta hensyn til andre naturbrukere
Kom deg trygt hjem
Vær stolt av å være jeger
Her kan du laste ned NJFFs jaktvettregler.

Aktuelle linker: Tilgang til jegerprøven | Gratis jegerprøve | Informasjon jegerprøven | Jegerprøveeksamen | Jakt i Norge | Jaktvettregler | Aldersgrense jakt | Til forsiden av Jeger-prover.no