Om jakt i Norge

Alle som skal utøve jakt i Norge må kunne dokumentere at de har nødvendig kompetanse ved å ha gjennomgått en opplæring og bestått jegereksamen. For å jakte småvilt i Norge må du være fylt 16 år. Likevel kan du delta på opplæringsjakt fra og med det året du fyller 14 år til du er fylt 16.

For å drive jakt på storvilt må du være 18 år, men du kan likevel være med på opplæringsjakt fra og med det år du fyller 16 til du er 18 år, men må da ha avlagt jegerprøven og bestått skyteprøven for storviltjegere.

Krav til deg som jeger
Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten. For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du tilgang på ettersøkshund.

Grunneiers tillatelse
I de fleste tilfeller trenger du grunneiers tillatelse for å drive jakt. Det eneste unntaket er under jakt på sjø.

NJFF har utarbeidet utkast til leieavtaler som du kan tilpasse og bruke dersom du eller ditt jaktlag ønsker å inngå leieavtaler om jakt.

Krav til våpen og ammunisjon
Under jakta stilles det egne krav til våpen og ammunisjon, avhengig av hvilken jaktform du er ute på.

Derfor er det uhyre viktig at vi opprettholder jakta som en naturlig aktivitet for en stor andel av befolkningen, det tjener naturen på!

Rapportering for jegeren
Alle som har løst jegeravgift plikter å rapportere hva de har felt av vilt i løpet av jaktåret. De som av ulike grunner ikke rapporterer, vil få et ekstra gebyr på neste års jegeravgift. Statistisk sentralbyrå (SSB) har tilrettelagt for å rapportere direkte på nett. Under finner du en link til SSB.

Aktuelle linker: Tilgang til jegerprøven | Gratis jegerprøve | Informasjon jegerprøven | Jegerprøveeksamen | Jakt i Norge | Jaktvettregler | Aldersgrense jakt | Til forsiden av Jeger-prover.no