Hvor lang tid har jeg på jegerprøveeksamen?

Du har 50 minutter på deg til å gjennomføre eksamen.

Dersom det oppstår tekniske problem under gjennomføringen, kan testleder gi deg mer tid. Dersom du har lese- og/eller skrivevansker kan du ha rett på forlenget tid på eksamen, snakk med testleder i din kommune i forkant av eksamen.