Hvor mange svar på må være riktig på prøven?

For å bestå jegerprøveeksamen må minst 40 av i alt 50 oppgaver være korrekt besvart.

Det vil si 80% av oppgavene må være riktige.