Hos hvem tar jeg jegerprøveeksamen?

Kommunen har ansvar for å arrangere elektronisk jegerprøveeksamen for de kandidatene som har fullført obligatorisk kurs i henhold til forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Skal du melde deg opp til eksamen må du ta kontakt med din kommune.